Funder Max Austria

Comparative tables of ABS and melamine edgebanding


0010 FH

0011 FH

0012 FH

0013 FH

0014 FH

0018 FH

0019 FH

0021 FH

0023 FH

0024 FH

0026 GA

0039 FH

0040

0041 FH

0042 FH

0047 NA

0048 NA

0049 SU

0061 FH

0062 FH

0066 FH

0067 FH

 • HU 13000 - ABS Red Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

0069

0071 FH

0074

0074 FH

0075 FH

0075 SG

0077 FH

0077 GA

0077 LI

0077 SG

0080

0080 AP

0080 FH

 • HU 19015 - ABS Black Soft Pearl - 23x1mm Unlacquered, 23x2mm Unlacquered, 28x2mm Unlacquered, 42x2mm Unlacquered, 205x1mm Unlacquered, 205x2mm Unlacquered

0080 SG

0081 FH

0085

 • HU 30113 - White Smooth - 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm Preglued, 17mm Preglued, 19mm Preglued, 22mm Preglued, 40mm Preglued, 45mm Preglued
 • HU 30113 - White Pore - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

0085 FH

0085 SG

0098 FH

0102 FH

0104

0112 FH

0125 NA

0144 GA

0157

0157 NA

0166

0171 NA

0175 NA

0180

 • HD 243786 - ABS Oak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

0186 GA

0203

0210 FH

0227

0229 NA

0237 FH

0244 LI

0252 GA

0260 NA

0263

 • HD 49417 - Silver Smooth - 22mm, 22mm MC, 45mm MC, 525mm MC, 22mm Preglued, 22mm Preglued MC, 45mm Preglued, 45mm Preglued MC

0265 GA

0265 NA

0267

0270 FH

0290 NA

0291

0291 NA

0294

0318 FH

0319 FH

 • HU 18205 - ABS Cappuccino Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 205x0,8mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

0320 NA

0328 FH

0331 NA

0334

0335

0340

0361 LI

0367 GA

0375 NA

0378 GA

0411 GA

0412 NA

0413

0414 GA

 • HD 241197 - ABS Oak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm Preglued

0417 FH

0419 GA

0420

0441

0469 GA

0470

0474 LI

0487

0499 MT

0505 FH

0527 MT

0528 GA

0538 GA

 • HD 244303 - ABS Natural Oak Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

0539 GA

0551 GA

0565 MT

0566 GA

0576 GA

0601

0606 AP

0606 FH

 • HU 101027 - ABS White Pearl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

0624 FH

0627

0648 FH

0663

0693 FH

0708

0717 FH

0718 FH

0725

0730 FH

0733 FH

0733 SG

0741

0741 FH

0742

0742 FH

0743 FH

0743 GA

0747 FH

0753 FH

0755 AP

0755 FH

0756 FH

0759 FH

 • HU 19015 - ABS Black Soft Pearl - 23x1mm Unlacquered, 23x2mm Unlacquered, 28x2mm Unlacquered, 42x2mm Unlacquered, 205x1mm Unlacquered, 205x2mm Unlacquered

0761 FH

0762 FH

0789

0794 GA

0800

0811 NA

0812 NA

0813 NA

0813 RM

0814 LI

0822

0851

0851 FH

0867

0877 SU

 • HD 241145 - ABS Oak Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

0920 SU

0921 SU

0951

0974

1203 FH

1300

1300 FH

1375

1398

1427

1460

1471 SM

 • HD 22435 - ABS Cherry Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

1630 FH

 • HU 10482 - ABS White Soft Pearl - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm Pre-Glued

2121 FH

2124 FH

2182 FH

2206 AP

2206 FH

2206 GA

2206 SG

2286 FH

2289 AP

2289 FH

2306 FH

2313 FH

 • HU 101027 - ABS White Pearl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

2313 SG

2715

290 GA

M001

M002

M003

M082